Jačanje međunarodne konkurentnosti društva Kolomejec d.o.o.intenziviranjem sudjelovanja na međunarodnim sajmovima

Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost tvrtke KOLOMEJEC d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Na dan 01.06.2019. godine tvrtka KOLOMEJEC d.o.o.  započela je s provedbom projekta: „Jačanje međunarodne konkurentnosti društva Kolomejec d.o.o. intenziviranjem sudjelovanja na međunarodnim sajmovima“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Specifični cilj projekta: 

  • Internacionalizacija poslovanja tvrtke izlaganjem na međunarodnim sajmovima

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta : „Jačanje međunarodne konkurentnosti društva Kolomejec d.o.o.

intenziviranjem sudjelovanja na međunarodnim sajmovima“ 

  • Trajanje: 54 mjeseca – 01.06.2019. – 01.12.2023.
  • Ukupna vrijednost projekta: 162.147,59 EUR (1.221.701,00 kn)
  • EU sufinanciranje: 112.532,46 EUR (847.875,85 kn)
  • Korisnik: KOLOMEJEC d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

  • Povećani prihod od prodaje
  • Povećani prihod od izvoza

Kontakt osoba: Mario Kolomejec

Tel: +385 13496339

Email: kolomejec@kolomejec.hr 

Web: www.kolomejec.hr 
za više informacija: www.strukturnifondovi.hr